A- A A+

syllogosfzp text_image

Προφίλ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»

Ιστορική ανδρομή:

Κάποιοι Ηρακλειώτες που συνδέονται με φιλικούς δεσμούς από τα μαθητικά τους χρόνια, καλλιέργησαν την ιδέα της ίδρυσης συλλόγου φίλων της «Ζωοδόχου Πηγής». Οι φίλοι της παρέας αυτής αποτέλεσαν τα «ιδρυτικά μέλη» του υπό ίδρυση συλλόγου.

Η γνωριμία των ιδρυτικών μελών με κάποια στελέχη της «Ζωοδόχου Πηγής» λειτούργησε ως η αρχική ώθηση για την ίδρυση του Συλλόγου μας. Δε θα ήταν, όμως, αρκετοί οι συναισθηματικοί λόγοι, για να στηρίζει ένας σύλλογος το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Η Ζωοδόχος Πηγή». Το Κέντρο αυτό είναι άρτια οργανωμένο και παρουσιάζει άψογη λειτουργία σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του. Η κοινωνία της πόλης μας περιβάλλει με εκτίμηση το Κέντρο, το οποίο και πανελληνίως έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις για τη λειτουργία του. Δικαιολογημένα, λοιπόν, τα μέλη του Συλλόγου μας συνειδητοποίησαν ότι μια τέτοια παμμέγιστη προσπάθεια είναι ανάγκη να στηριχθεί με κάθε τρόπο, και κυρίως οικονομικά, δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των λειτουργικών εξόδων του Κέντρου καλύπτεται από κρατική χορηγία. Τα υπόλοιπα, που είναι πάρα πολλά, καλύπτονται από συνδρομές συμπολιτών μας. Όμως, εκτός από τα λειτουργικά έξοδα, υπάρχουν και άλλες, απεριόριστες ανάγκες, όπως μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτών του Κέντρου, ανανέωση και εκσυγχρονισμός του υλικού, αξιοποίηση όλων των μέσων και των μεθόδων που προτείνουν οι ειδικοί ερευνητές, σ’ αυτόν τον πολύ ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης. Με δεδομένη αυτή την πραγματικότητα, συνειδητοποιήσαμε πως έχουμε μια πολύ σοβαρή αποστολή: Να υποστηρίξουμε ένα κοινωνικό έργο που είναι σε αδυναμία να προχωρήσει από μόνο του.

Η πρώτη φροντίδα των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου ήταν η εγγραφή νέων μελών και η πραγματοποίηση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 15-12-01, οπότε έγιναν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο Δ.Σ. καταρτίστηκε σε σώμα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Πρόεδρος: Μαρίλυ Τζεβελεκάκη
Αντιπρόεδρος: Αθηναγόρας Μυκωνιάτης
Γραμματέας: Γιάννης Κληρονόμος
Ταμίας: Δημήτρης Κληρονόμος
Μέλος: Μιχάλης Δαμανάκης

Η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποίησε το Δ.Σ. ήταν απογευματινό τσάι στο Ξενοδοχείο «Ατλαντίς», στο Ηράκλειο, στο οποίο παρευρέθηκαν 200 περίπου άτομα. Έτσι προέκυψε το πρώτο σχετικά μεγάλο έσοδο για τις ανάγκες του Κέντρου «Η Ζωοδόχος Πηγή».

Αργότερα, το Δ.Σ. οργάνωσε και πραγματοποίησε συνεστίαση στο “Olympia Palace”, στο Γάζι Ηρακλείου, όπου παρευρέθηκαν περί τα 300 άτομα.

Η επόμενη συνεστίαση, στην οποία παρευρέθηκαν 280 άτομα, έγινε στο Κέντρο «Πέτρινος Πύργος», στον Καρτερό Ηρακλείου.

Είναι αυτονόητο πως σκοπός των παραπάνω εκδηλώσεων είναι η συγκέντρωση χρημάτων, για τις ανάγκες του Κέντρου «Η Ζωοδόχος Πηγή», η αύξηση των μελών του Συλλόγου και η προβολή του Συλλόγου, αλλά και του έργου του Κέντρου «Ζωοδόχος Πηγή» στην κοινωνία του Ηρακλείου.

Έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλης Τζαμούσης
Α' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κληρονόμος
Β' Αντιπρόεδρος: Μαρίλυ Τζεβελεκάκη
Γ. Γραμματέας: Χρήστος Κάββαλος
Ταμίας: Χρήστος Τζαμούσης

Σήμερα, ο Σύλλογός μας έχει γύρω στα 300 μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου επικοινωνεί περιστασιακά με τα μέλη, στέλνοντας ενημερωτικές και άλλες επιστολές, καθώς και ευχετήριες κάρτες τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.

Είναι ανάγκη να συντηρείται και να ανανεώνεται το ενδιαφέρον των μελών του Συλλόγου για το Κέντρο «Ζωοδόχος Πηγή» που υποστηρίζει. Αναζητούμε νέους τρόπους για να κάνουμε γνωστό το Σύλλογό μας στην κοινωνία της πόλης μας, ώστε να έχουμε και αύξηση του αριθμού των μελών μας. Όσο μεγαλώνει ο Σύλλογός μας, τόσο πιο καίρια και ουσιαστική θα είναι η συμπαράστασή μας στη «Ζωοδόχο Πηγή», που έχουμε αναλάβει υπό την προστασία μας.