Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου-φωνής, ομιλίας και μάσησης-κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, η όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών, νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.
Αξιολόγηση και παρέμβαση από λογοθεραπευτή χρειάζονται τα άτομα εκείνα που παρουσιάζουν οποιαδήποτε διαταραχή στο λόγο, τη φωνή, την ομιλία και τη μάσηση-κατάποση από νευρολογικό, εξελικτικό ή λειτουργικό αίτιο ειδικότερα όταν αυτή παρεμποδίζει τη φυσιολογική εξέλιξη των ατόμων.

Οι διαταραχές που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του λογοθεραπευτή είναι αυτές που έχουν σχέση με την ομιλία και το λόγο, δύο από τις πλέον πολύπλοκες και εξελισσόμενες πλευρές της εγκεφαλικής λειτουργίας. Επικοινωνιακά προβλήματα, τα οποία προέρχονται από διαταραχές της ακουστικής, οπτικής, γνωστικής - συμπεριλαμβανόμενης και της μάθησης- και μυικής λειτουργίας, αντιμετωπίζονται επίσης από λογοθεραπευτή. Οι διαταραχές μπορεί να είναι απλές ή πολυσύνθετες και πολύμορφες. 

Πλαίσιο απασχόλησης:

  • Καθυστέρηση/διαταραχές λόγου
  • Αρθρωτικές δυσκολίες
  • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας
  • Βαρηκοΐα ή κώφωση
  • Νευρολογικές διαταραχές
  • Άλλες διαταραχές