Πίνακας κατάταξης για την πλήρωση μίας θέσης Φροντιστή ΑμεΑ

zp4

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 343/31-08-2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.)
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Το Δ.Σ. έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής και ενέκρινε ομόφωνα τον πίνακα κατάταξης για τη θέση Φροντιστή ΑμεΑ.

Περισσότερα...

Πίνακας κατάταξης για την πλήρωση θέσης Φροντιστή ΑμεΑ

zoodohospigi FULL COLOR 02

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 348/10-01-2024 ΚΑΙ 348Β/10-01-2024

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.)
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

05/01/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)
Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή Σύνδρομο Down «Μαρία Κόκκορη», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης (MIS) 5064420 και έχοντας υπόψη την ανάγκη πληρωσης μίας θέσης στο

• Υποέργο (6) «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) «ΤΟ ΨΑΡΑΥΤΕΙΟ 1» της Πράξης «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064420

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περισσότερα...

Οριστικός Πίνακας επιλογής ωφελουμένων

 

zp4


 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ"
Ενταγμένο στο Ε.Π. "Κρήτη 2014-2020"

Περισσότερα...