Πράξη: «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση: Α) του Κέντρου Ημέρας για άτομα με Αυτισμό-ΔΑΔ και Β) του Κέντρου Εκπαίδευσης Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων µε Αναπηρία ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ– Προμήθεια Οχημάτων» Κέντρο Ημέρας για άτομα με Αυτισμό - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ο Περιφερειάρχης σε δράση της Περιφέρειας στο κέντρο υποστήριξης ΑμΕΑ «Ζωοδόχος Πηγή»
Πράξη: «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση: Α) του Κέντρου Ημέρας για άτομα με Αυτισμό-ΔΑΔ και Β) του Κέντρου Εκπαίδευσης Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων µε Αναπηρία ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ– Προμήθεια Οχημάτων»
Δύο καινούργια λεωφορεία παρέδωσε ο Περιφερειάρχης στους υπεύθυνους της "Ζωοδόχου Πηγής"
Κέντρο Ημέρας για άτομα με Αυτισμό - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
Από τον Ιούνιο του 2011, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» για την «Εδραίωσης της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας»
"Κέντρο Εκπαίδευσης Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ Ζωοδόχος Πηγή"
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ενταγμένο στο Ε.Π. "Κρήτη 2014-2020"
Ο Περιφερειάρχης σε δράση της Περιφέρειας στο κέντρο υποστήριξης ΑμΕΑ «Ζωοδόχος Πηγή»
Ο Περιφερειάρχης σε δράση της Περιφέρειας στο κέντρο υποστήριξης ΑμΕΑ «Ζωοδόχος Πηγή» τιμώντας την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού και του παιδικού βιβλίου. Οι εκδόσεις της Περιφέρειας σε όλα τα κέντρα υποστήριξης-δομές της Κρήτης
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


A- A A+

Μάριος Φερετζάκης

Πράξη: "Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση: Α) του Κέντρου Ημέρας για άτομα με Αυτισμό-ΔΑΔ και Β) του Κέντρου Εκπαίδευσης Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων µε Αναπηρία ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ – Προμήθεια Οχημάτων"

top themes website EKT 2019

poster bus

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Προμήθεια δύο λεωφορείων (mini bus) για τις ανάγκες μεταφοράς των ωφελούμενων:
Α) του Κέντρου Ημέρας για άτομα με Αυτισμό-ΔΑΔ και
Β) του Κέντρου Εκπαίδευσης Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων µε Αναπηρία ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ– Προμήθεια Οχημάτων»

 

Στόχοι της πράξης είναι:

Η προμήθεια των μεταφορικών μέσων θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για άτομα με Αυτισμό-ΔΑΔ 
δυναμικότητας 18 Ατόμων ( Μονάδα Ψυχικής Υγείας), του Κέντρου Εκπαίδευσης Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας 25 Ατόμων με Αναπηρία που λειτουργεί ο φορέας μας και στην παροχή κρίσιμων και πολύτιμων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων θα: 1)εξυπηρετήσει ένα σημαντικό αριθμό οικογενειών, μέλη των οποίων ανήκουν στην ομάδα ατόμων με αναπηρία και δεν είναι σε θέση μέχρι σήμερα να υποστηριχθούν από κάποια αντίστοιχη δομή, λόγω της έλλειψης αντίστοιχων δομών στην περιοχή τους. 2)συμβάλει στην ενεργητική ενδυνάμωση της ισότητας των ευκαιριών για ειδικές κοινωνικές ομάδες (άτομα με κινητικές δυσκολίες, άτομα με νοητική στέρηση), καθώς θα μπορέσουν ΑμεΑ να εκπαιδευτούν μεταξύ άλλων στην αυτοεξυπηρέτηση και στην εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από τη δημιουργική απασχόληση και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης, και να βελτιώσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και δεξιότητες μέσα από πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ
(εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας κ.α.). 3)αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης των δημοσίων επενδύσεων και των δημοσίων υποδομών, μέσα από την προώθηση μιας δράσης ανάπτυξης και βελτίωσης βασικών κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών. 4)Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης και θα συντελεστεί μείωσης της ανεργίας μέσω της ενίσχυσης της απασχολισιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων Άμεσα ωφελούμενοι του έργου αναμένεται να είναι 65 άτομα με αναπηρία και περίπου 180 έμμεσα ωφελούμενοι γονείς, κηδεμόνες, φροντιστές αυτών.

 

Προυπολογισμός Πράξης: 209.560,00 €

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 14/01/2019 - 31/12/2021

 

https://youtu.be/z4b-hq4ATTo

 

 


Πράξη: "Κέντρο Εκπαίδευσης Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ Ζωοδόχος Πηγή"top themes website EKT 2019 programma perifereias site

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο της παρούσας πράξης είναι η Λειτουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» και η ένταξη σε αυτό (25) εικοσιπέντε ΑμεΑ (ν.υ.) για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής για 6 έτη. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 έως τις 15:30.

Ενέργειες (κατ' ελάχιστο):

α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.
• Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
• Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες,λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.
• Την παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης.
• Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
• Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
• Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Στόχοι της πράξης είναι:

• η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,
• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και
• η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Προυπολογισμός Πράξης: 1.630.000,00 €

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 12/2016 - 09/2023

 

 

IMG 2689 SITE 

 

Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση

Επίσκεψη Γυμνάσιο Αχαρνών 20/11/2019 

 

Επίσκεψη Junior academy 17/12/2019


Επίσκεψη ΟΦΗ 30/12/2019 

 

 

 Δικτύωση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Θέμα: Συνάντηση στα πλαίσια της δικτύωσης φορέων της δράσης «Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ»του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020».

 

Σας προσκαλούμε σε συνάντηση συνεργασίας – δικτύωσης
στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»
δράσης “Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ”,
που θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Μάριος Φερετζάκης» 
του Κέντρου «Ζωοδόχος Πηγή», 
οδός Μικράς Ασίας 30, Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου Κρήτης.

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 12/06/2018

 

Ενδιάμεση Έκθεση υλοποίησης - αποτίμησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» 2018

Ενδιάμεση Έκθεση υλοποίησης - αποτίμησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» 2019

Τελική Έκθεση υλοποίησης - αποτίμησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» 2023

 


 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 33.jpg
 • 33a.jpg
 • 33b.jpg
 • 34a.jpg
 • 34b.jpg
 • 35.jpg
 • 35d.jpg
 • 35e.jpg
 • 36.jpg
 • 36a.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg